5,5 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για το διατροφικό επίδομα

xrimata

xrimata

Το υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το συνολικό ποσό των 5.468.263 ευρώ στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και μόνο για την καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νομο δικαιούχους, για τον Ιούλιο του 2014.

Το επίδομα αφορά στους δικαιούχους νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, καθώς και σε αλλοδαπούς και ομογενείς νεφροπαθείς.

πηγή: amna.gr