Ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή 600 μαθητών των δήμων Σπάρτης και Ευρώτα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Μαζί για τον Ευρώτα”, που υλοποιήθηκε από τον σύλλογο φίλων προστασίας του ποταμού σε συνεργασία με τους δύο δήμους.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν, μέσα από παρουσίαση φωτογραφικού υλικού, επιτόπια επίσκεψη και δράση. Τα θέματα που προσέγγισε ο σύλλογος αφορούσαν στην πορεία του ποταμού, τη σπουδαιότητά του για τον άνθρωπο και τους υπόλοιπους οργανισμούς -μεταξύ των οποίων και κάποιοι εξαιρετικά σπάνιοι- που διαβιούν στο δικό μας ποτάμι, αλλά και τη ρύπανση που δέχεται δέκα χρόνια και πλέον χρόνια από ορισμένες αγροβιομηχανικές μονάδες της περιοχής, από την εναπόθεση στερεών αποβλήτων και λιπασμάτων στην κοίτη και τις όχθες του κλπ. Η παρουσίαση συμπληρώθηκε και έκλεισε με βιωματικό παιχνίδι και με την υπόσχεση παρακολούθησης του ποταμιού και διατήρησής του καθαρού.

“Παρόλο τον έναν χρόνο ίδρυσής μας, η ανταπόκριση ήταν τεράστια και η ανατροφοδότηση που λάβαμε ήταν σημαντικά θετική” σημειώνει ο σύλλογος, ευχαριστώντας θερμά όλα τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές για την εμπιστοσύνη. Ενημερώνει μάλιστα πως η επόμενη δράση ήδη ετοιμάζεται.