Ενημέρωση από το Επιμελητήριο

epimelitirio logo

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει τα μέλη του για διακηρύξεις υπηρεσιών:

  • Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου ματαίωσε τον επαναληπτικό διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων με αριθμό διακήρυξης 06/2013.
  • Το Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας, Νοσηλευτική Μονάδα Σπάρτης επαναπροκήρυξε ανοικτό διαγωνισμό με τροποποιημένες τεχνικές προδιαγραφές και σύντμηση ημερομηνιών, κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη τιμή από οικονομική άποψη, για την προμήθεια «Χημικών αντιδραστηρίων με συνοδό εξοπλισμό», προϋπολογισμού 82.000 ευρώ. Η λήξη υποβολής των προσφορών ορίζεται στις 9 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σε ειδικό χώρο του Γραφείου Προμηθειών του Νοσοκομείου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, στις 10 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00. Πληροφορίες στο τηλ. 2731021031.
  • Ο Δήμος Ανατολικής Μάνης προκήρυξε διαγωνισμό για τη Διαχείριση, Προβολή και Προώθηση του ΚΠΕ, προϋπολογισμού 128.500 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία του Δήμου ανατολικής Μάνης, οδός Ελευθερολακώνων, στις 9 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 10:00, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Πληροφορίες για το διαγωνισμό στο τηλέφωνο 2733360331-334 κ. Καθόλου και για προμήθεια της διακήρυξης στο 2733360334 κ. Βάλβη.
  • Η Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας προκήρυξε δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια μηχανημάτων μέτρησης οχημάτων και λοιπές προμήθειες για την πιστοποίηση του Δημοσίου ΚΤΕΟ της ΠΕ Λακωνίας, προϋπολογισμού 65.020 ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συσκέψεων στον 1ο όροφο του Διοικητηρίου Λακωνίας, στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00. Το πλήρες τεύχος της διακήρυξης μαζί με τα παραρτήματα είναι αναρτημένο στον ιστότοπο www.ppel.gov.gr. Πληροφορίες στο τηλ. 2731363185.
  • Το Αγροτικό Κατάστημα Τίρυνθας προκήρυξε ανοικτό τακτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη προμηθευτή ζωοτροφών-πτηνοτροφών για το έτος 2014, προϋπολογισμού 101.770 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός θα γίνει στο γραφείο της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης Τίρυνθας στις 16 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Πληροφορίες κ. Κορδαλή στο τηλ. 2752026246.