8 προγράμματα προώθησης αγροτικών προϊόντων ενέκρινε η Κομισιόν για την Ελλάδα

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων στις αγορές της ΕΕ και τρίτων χωρών, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκαν για τη χώρα μας οκτώ προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 17.437.721 ευρώ, με κοινοτική συμμετοχή 16.384.710 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης από ένα έως τρία έτη.

Σημειώνεται ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υποβλήθηκαν:
– 199 προτάσεις για απλά προγράμματα, από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 60, συνολικού προϋπολογισμού 121,3 εκατ. ευρώ και
– 27 προτάσεις για πολυπρογράμματα (διακρατικά), από τις οποίες έγιναν αποδεκτές 6, συνολικού προϋπολογισμού 16,8 εκατ. ευρώ.

Από τη χώρα μας υποβλήθηκαν συνολικά 41 προτάσεις για απλά προγράμματα (εγκρίθηκαν 8) και 3 προτάσεις για πολυπρογράμματα (χωρίς να τύχουν έγκρισης).

Τα εγκριθέντα προγράμματα αφορούν σε ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων, όπως αιγοπρόβειο κρέας, επιτραπέζιες ελιές, κονσερβοποιημένα φρούτα, κηπευτικά, καθώς και καλάθι προϊόντων σε περιφερειακό επίπεδο.

Επισημαίνεται ότι για τα νέα προγράμματα καταργείται η εθνική συμμετοχή, ενώ το ποσοστό συγχρηματοδότησης της ΕΕ καθορίζεται σε 70-80% (εσωτερική αγορά ΕΕ – τρίτες χώρες). Για την Ελλάδα αυξάνεται επιπλέον κατά 5%, λόγω του ότι ανήκει στις χώρες που λαμβάνουν χρηματοδοτική συνδρομή.