90.377,45 € από το Πράσινο Ταμείο στο Δήμο Μονεμβασίας

Monemvasia 1

Monemvasia 1

Με 90.377,45 ευρώ χρηματοδοτεί το Πράσινο Ταμείο το δήμο Μονεμβασίας, προκειμένου να ολοκληρωθούν μελέτες που αφορούν τον πολεοδομικό σχεδιασμό των ΔΕ Βοιών και Ζάρακα, στο πλαίσιο του προγράμματος του Ταμείου «Ένταξη μελετών στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού».

Συγκεκριμένα, 61.500 ευρώ θα διατεθούν για το έργο «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Ζάρακα και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση» και 28.877,45 ευρώ για το «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Βοιών και 1η Συμπληρωματική Σύμβαση».

Ο πρόεδρος του Πράσινου Ταμείου στη σχετική συνεδρίαση ανέφερε ότι είχαν υποβληθεί προς χρηματοδότηση 283 προτάσεις, συνολικού αιτούμενου προϋπολογισμού 36.392.157,56 ευρώ. Η Επιτροπή Αξιολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τα υποβληθέντα στοιχεία και με βασικά κριτήρια την πληρότητα, τη διαχειριστική ικανότητα του δήμου και τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των προτεινόμενων μελετών εντός της προθεσμίας που ετίθετο από την πρόσκληση και στη συνέχεια την επιλεξιμότητα και την ωριμότητα, προχώρησε στη συγκριτική αξιολόγηση των προτάσεων και στην κατάρτιση πίνακα ιεραρχικής ταξινόμησής τους. Τελικά το ΔΣ του Ταμείου, αξιοποιώντας τον πίνακα της Επιτροπής, ενέκρινε 61 μελέτες, προυπολογισμού 3.886.772,32 ευρώ.