950 χιλιάδες ευρώ για ασφαλτοστρώσεις στο δήμο Σπάρτης

Η χρηματοδότηση τριών έργων αγροτικής οδοποιίας του δήμου Σπάρτης, συνολικού προϋπολογισμού 952.946,45 ευρώ, εγκρίθηκαν από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Πρόκειται για την ασφαλτόστρωση των δρόμων Κάμπος Βορδόνιας – Ευρώτας (3 χλμ) προϋπολογισμού 364.488,20 ευρώ, Πελλάνας – Γεωργιτσίου (3 χλμ) προϋπολογισμού 259.633,25 ευρώ και Μάνδρες – Ντεμίρια (3 χλμ) με προϋπολογισμό 328.825,00.